Kartongkastide taaskasutamine (kasti kasutatakse uuesti) või ümbertöötlus (kastid valmistatakse uus kartong) võivad mõlemad olla keskkonnasõbralikud valikud, kuid nende mõju keskkonnale sõltub paljudest asjaoludest. Siin on ülevaade ringlusse võtu ja kartongkastide taaskasutamise kaalutlustest.

Pappkastide ümbertöötlemise head ja vead

Ressursside kasutus

Kartongi ringlussevõtt hõlmab kiudude lagundamist ja nende kasutamist uute toodete loomiseks. See säästab loodusvarasid, näiteks puid ja vähendab vajadust puude langetamise järele. Probleemiks on aga see, et kiude ei saa lõpmatu arv kord lagundada, sest need muutuvad iga lagundamisega lühemaks.  

Energiasääst

Ringlussevõtu protsess nõuab tavaliselt vähem energiat kui uue kartongi tootmine algmaterjalidest. See aitab vähendada üldist ökoloogilist jalajälge. Kuid maailmas on näiteid, kus ümbertöötlemise kuvandit kasutatakse ära reklaamitrikina, ehk siis on palju olukord, kus kasutatud materjali ümbertöötlemine on energiamahukam kui toote valmistamine uuest materjalist.

Vee säästmine

Ringlusse võtu protsess kasutab vähem vett kui kartongi tootmine algmaterjalidest, aidates kaasa veesäästuprojektidele.

Kartongi ei ole nii efektiivne ümbertöödelda kui mitmeid teisi materjale. Näiteks metallijäätmed on peaaegu 100% ümbertöödeldavad. Kartongi ja laiemalt paberi ümbertöötlemise määr on ligikaudu 68%. Kartongi ümbertöötlemise teeb keerukaks see, et suur osa kartongist on märg ja määrdunud. Kuna ümbertöödeldud kartongi kiud lühenevad, siis ei saa täpselt sama kartongi lõputult töödelda, vaid tuleb lisada ka uut toorainet.

Tehnoloogiliselt keerukas on ümbertöödelda ka plastikut.

Ümbertöötlus on ainus hea lahendus juhtudel kui pakendid on liiga kulunud, et neid saaks edukalt korduvkasutada.

Pappkastide taaskasutamise head ja vead

Pappkasti (ja enamike muude pakendite) taaskasutamine on keskkonnale palju parem lahendus kui nende ümbertöötlemine algmaterjaliks. Põhjus seisneb selles, et kord juba valmis tehtud lõpptoodet on säästlik kasutada nii palju kordi, et toote ressurss kasutatakse lõpuni ära.

Hind

Varem kasutatud pappkastid on oluliselt soodsamad kui uued. Samuti on kasutatud pappkarpide tarneaeg lühem, sest need on enamasti kellelgi juba füüsiliselt ülejäänud ja kokku korjatud.

Reusemypack.com platvormil pakendeid müües saab teenida suuremat tulu kui ümbertöötlusse saatmisega. Kliendid, kes ostavad Reusemypack.com kaudu kasutatud pakendeid, saavad neid soetada soodsamalt ja panustavad samal ajal keskkonnasäästu.

Keerukas logistika ja kogus

Huvipakkuv mõõt võib asuda teist kaugel või on minimaalne tellimiskogus näiteks 50tk, kuid teil soov tellida 35tk. Kui logistikalahendus on keerukas, siis võib kallis ja potentsiaalselt saastav transpordilahendus vähendada taaskasutamisest tekkivat võitu keskkonnale.

Mõõtude sobivus

Uut pappkarpi on lihtne poes mõõdu järgi osta. Kasutatud pappkastide puhul peab jälgima, kas kellelgi on olemas teile huvipakkuvat mõõtu.

Pappkastide taaskasutamine võimaldab kokku hoida nii raha kui loodusressursside kasutamist. Pappkastide taaskasutusse müümine võimaldab rohkem raha teenida ja samuti panustada efektiivsemasse loodusressursside kasutamisse.

 


Reusemypack.com annab pakendi ostjatele ja müüjatele võimaluse näidata oma jätkusuutlikku suhtumist ja vastutustundlikkust. Ümbertöötlus aitab ressursse ringluses hoida, kuid ei välista korduvkasutuse vajalikkust.

 Tutvu meie platvormil oleva hetkel saadaoleva pappkarpide valikuga siin: https://reusemypack.com/4-pappkastid

Pappkasti uuesti kasutamine või ümbertöötlus