Recycling (ümbertöötlemine) ei ole piisav!

Jäätmete hierarhia püramiid (vt joonis paremal) on hea ülevaade jäätmekäitluse põhimõtetest. Selle järgi on alati kõige keskkonnasõbralikum valik vähem tarbida või üldse mitte tarbida. Paraku on äritegevuses sageli keeruline (kui mitte võimatu) vähendada või loobuda pakenditest, mis on vajalikud näiteks toodete transpordiks, kaitsmiseks või käitlemiseks.

Enamasti suunavad ettevõtted pakendid pärast kasutust ümbertöötlusse (recycling), kuid keskkonnahoidlikkuse seisukohalt on oluliselt parem valik nende korduvkasutamine (reuse). reusemypack.com loojate hinnangul liigub liiga vähe pakendeid “Reuse” kategooriasse, sest seni on puudunud hea tehnoloogiline lahendus, mis võimaldaks laiaulatuslikku taaskasutust.

Erialases kirjanduses on spetsialistid viidanud, et inimestel on tekkinud vale kuvand jäätmete ümbertöötlemise madala keskkonnamõju osas. Tarbijad arvavad, et kui nende pakend töödeldakse ümber, siis võib pakendeid tarbida suures koguses, sest keskkonamõju on väike – tegelikkuses see nii ei ole. Jäätmete ümbertöötlemine (recycling) on kahtlemata hea lahendus, kuid see omab samuti ökoloogilist jalajälge. Teatud juhtudel võib pakendite ümbertöötlemine olla keskkonnale isegi koormavam valik kui toote tootmine algsest toorainest.

Jäätmete hierarhia madalaimal astmel on jäätmete põletamine või prügimäel ladustamine kui kõige koormavamad lahendused keskkonnale. 

Loe ka:

help_outline Miks liituda? help_outline Meie lugu?