pappkarpide tootmine ehk kuidas tehakse pappkaste?

Alljärgnevalt kirjeldame lühidalt, kuidas pappkarpe toodetakse. Artikli eesmärk on anda ülevaade kui energia- ja ressursimahukas töö on pappkarpide tootmine.

1. Kartongi tootmine

Paberi ja kartongi tootmine on tehniliselt keerukas ja keskkonda koormav protsess, mida selles artiklis me detailselt ei kirjelda. Paberi tootmise peamine tooraine on puit, kuid lisaks kulub suurel hulgal vett, energiat ja palju erinevaid kemikaale. Paberi tootmine laiemalt kulutab ligikaudu 5% kogu maailma energiavajadusest ja selle panus globaalsesse CO2 emissiooni on 2%!

Kartongi tootmise väljund on tonne kaaluvad rullid, kuhu on keritud peale kilomeetreid õhukest kartongi. Selleks, et õhuke kartong muutuks tugevaks ja kasutatavaks transpordil, tuleb sellele anda laineline struktuur.

2. Kartongile lainelise kuju andmine

Kartongile lainelise kuju andmine

Pappkarbi seinad omavad lainelist struktuuri. Lainelise struktuuri moodustamine on kartongikihi liimimine kahe tasase kihi vahele. Lainelist struktuuri on näha kui vaadata pappkarbi seina külje pealt.

Laineline struktuur suurendab papi tugevust ja vastupidavust. Ilma sellise kujuta ei oleks kartongil materjalina füüsikalist tugevust, et olla sobilik lahendus kaupade transpordiks.

Kui kartong on liimitud kokku lainelise struktuuri saamiseks, siis üldjuhul on tegemist meetreid laia või pika kartonglehega. Seda lehte hakatakse hiljem lõikama väiksemateks tükkideks, et teha karpe.

3. Lõikamine ja trükkimine

Pärast kartonglehtede moodustamist ja lainepleki lisamist lõigatakse need soovitud kuju ja suuruse saamiseks vastavalt konkreetsetele karbikeste kavanditele. Järgmine samm on trükkimine, kus saab lisada brändingut, tooteinfot või dekoratiivseid elemente (nt käe avad) pappkarbile.

4. Voltimine ja liimimine

Pärast trükkimist voltitakse ja liimitakse pappkarbi lõpliku kuju saamiseks. Seda töö tehakse automatiseeritud tootmisliinidel.


Kui süveneme pappkarbi tootmise keerukusse, muutub ilmselgeks, et soodsam ja keskkonnasõbralikum on kord juba valmistatud pappkarpi kasutada nii mitu korda kui võimalik!

Tutvu meie pakutavate pappkarpidega siin: https://reusemypack.com/4-pappkastid