Reusemypack OÜ

1. ETTEVÕTTEST

1.1 www.reusemypack.com on virtuaalne ostu- ja müügiplatvorm (edaspidi Platvorm), mis võimaldab sisseloginud kasutajatel osta ja müüa kaupu

1.2 Platvormi haldaja on Reusemypack OÜ, registrikood äriregistris 16606242 , Harju maakond, Tallinn, Nõmme linnaosa, Tähetorni tn 21, 11625, info@reusemypack.com

1.3 Registreerudes Platvormi kasutajaks (edaspidi Kasutaja), kinnitab Kasutaja, et on tutvunud  ja nõustub käesoleva kasutajalepingu tingimustega (edaspidi Tingimused), ning kohustub neid täitma.

2. KASUTAJAKONTO

2.1 Platvormi kasutamiseks tuleb Kasutajal end registreerida ja sisse logida

2.3 Kasutaja vastutab kõikide tegevuste eest, mis toimuvad registreeritud ja sisse logitud kasutajakontolt. Juhul kui esineb kahtlus Kasutaja konto väärkasutuse kohta, tuleb sellekohane teavitus koheselt saata aadressile info@reusemypack.com

2.4 Kasutajakonto kustutamiseks tuleb esitada vastav kirjalik sooviavaldus aadressile info@reusemypack.com

3. PLATVORM (www.reusemypack.com tööpõhimõte)

www.reusemypack.com platvorm on loodud selleks, et viia omavahel kokku osapool, kellel jääb pakendeid üle selle osapoolega, kes soovib pakendeid osta. Platvorm on loodud ennekõike kasutatud pakendite ostmiseks ja müümiseks.

3.1 Platvorm võimaldab:

3.1.1 Kaupade ostmist Platvormil

3.1.2 Kaupade müümist Platvormis. 

3.1.3 Kaupade ja teenuste müügikuulutuste jagamist läbi erinevate sotsiaalmeedia kanalite.

3.2 Reusemypack OÜ osutab Kasutajate poolt sõlmitavate müügilepingute täitmiseks raha deponeerimise teenust, mille käigus Ostja kannab ostu sooritamisel raha pangalingi kaudu või arvega tasudes Reusemypack OÜ kontole. 

3.3 Platvormis on võimalik ostu- ja müügitehinguid sooritada ainult eurodes.

3.4 Ostu-Müügiprotsessi kirjeldus:

3.4.1 Ostja leiab huvipakkuva toote ning tasub ostu eest Reusemypack OÜ kontoga makstes;

3.4.2 Raha laekub Reusemypack OÜ kontole kui makse on sooritatud pangalingi või krediitkaardiga. 

3.4.3 Kaup liigub Müüjalt Ostjale kokkulepitud viisil;

3.4.4 Müüja kinnitab kauba saatmise või Ostjale üleandmise Platvormi kaudu

3.4.5 Ostja kinnitab kauba kättesaamise Platvormi kaudu; Ostja kinnitab, et on kaubaga rahul ja nõustub raha ülekandmisega Müüja Reusemypack OÜ kontole.

3.4.6 Reusemypack OÜ kannab raha Müüja Reusemypack kontole, müügitehing loetakse lõpetatuks.

3.4.7 Müüja Reusemypack OÜ kontolt raha väljamaksmiseks pangakontole tuleb Müüjal vajutada "Maksa pangakontole" nuppu. Väljamakse algatamise järgselt kannab Reusemypack OÜ kasutaja Reusemypack OÜ kontol oleva summa kasutaja pangakontole 2 tööpäeva jooksul tingimusel, et kasutaja on väljamakse tegemiseks esitanud korrektsed pangakonto andmed.

4. TEHINGU TURVALISUS

4.1 Platvormi Kasutajate huvide kaitsmiseks peab kogu müügiprotsess toimuma Platvormi keskkonnas, muuhulgas tuleb Ostjal kasutada ainult Tingimustes sätestatud maksemeetodeid ning transpordiviise. Ostjal on võimalik kauba eest tasuda oma Reusemypack OÜ  kontol oleva rahaga.

4.2 Platvorm kaitseb nii Ostjat kui ka Müüjat võimaliku pettuse eest järgnevalt: 

4.2.1 Peale ostu sooritamist deponeeritakse kauba eest makstud summa Reusemypack OÜ  kontol seni, kuni Müüja on kinnitanud kauba saatmise/ üleandmise vajutades „Kaup väljastatud“ nuppu vastava tellimuse vaates.

4.2.2 Peale kauba saatmist või üleandmist jääb Reusemypack OÜ  ootama Ostja kinnitust kauba kättesaamise kohta. 

4.2.3 Kui Ostja on kinnitanud kauba kättesaamise vajutades „Kaup käes“ nuppu vastava tellimuse vaates, kannab Reusemypack OÜ  kauba või teenuse eest makstud summa Müüja Reusemypack OÜ  kontole.

5. KAUBA VÄLJASTAMISE, KÄTTESAAMISE JA RAHA LIIKUMISE TÄHTAJAD

5.1 Müüjal on alates ostutellimuse saamisest kauba väljastamiseks aega kuni 7 päeva kui Ostja ja Müüja ei lepi kokku teisiti. Kauba väljastamise kinnitamiseks tuleb kauba Müüjal vajutada „Kaup väljastatud“ nuppu vastava tellimuse vaates. 

5.2 Ostjal on alates kauba kättesaamisest aega 48 tundi kauba kättesaamise kinnitamiseks Platvormis. Kauba kättesaamise kinnitamiseks tuleb Ostjal vajutada Platvormis „Kaup käes“ nuppu vastava tellimuse vaates.

5.3 "Kaup käes" kinnituse järgselt vabastab Reusemypack OÜ  Ostja poolt Reusemypack OÜ  deposiiti tehtud makse ning kannab selle summa koheselt Müüja Reusemypack OÜ  kontole. 

5.4 Müüja Reusemypack OÜ kontolt raha väljamaksmiseks pangakontole tuleb Müüjal vajutada "Maksa pangakontole" nuppu. Väljamakse algatamise järgselt kannab Reusemypack OÜ  kasutaja Reusemypack OÜ kontol oleva summa kasutaja pangakontole 1-2 tööpäeva jooksul tingimusel, et kasutaja on väljamakse tegemiseks esitanud korrektsed pangakonto andmed.

5.5 Kui Müüja pole kaupa teele pannud 1 kuu jooksul, vajutades selle indikeerimiseks Reusemypack OÜ  "Kaup väljastatud" nuppu või kui tellimus on "Kaup väljastatud" staatuses olnud üle 1 kuu, siis on Reusemypack OÜ õigus tellimus vastavalt kas katkestada või kinnitada.

6. VASTUTUSEST LOOBUMINE

6.1 Reusemypack OÜ  ei ole Platvormis müüdavate kaupade ega teenuste omanik ega osale müügi-, ostu- ega muudes tehingutes, mis leiavad aset Platvormi Kasutajate vahel.

6.2 Müügilepinguid sõlmivad Platvormi Kasutajad omavahel ilma Reusemypack OÜ esinduse ja vahenduseta. Kasutajad vastutavad täies ulatuses omavahel sõlmitud müügilepingute täitmise eest. 

6.3 Müüdava kauba või teenuse kohta tuleb kaebused, küsimused ja nõuded esitada otse Müüjale, kasutades selleks Platvormi siseseid sõnumeid. Reusemypack OÜ ei vastuta müügitehingu osapoolte vahel tekkinud erimeelsuste lahendamise eest.

6.4 Reusemypack OÜ  ei eelda ega taga müüdavate kaupade ega teenuste garantii olemasolu ega vaata üle ega kontrolli müüdavate kaupade ega teenuste kvaliteeti ega vastavust Kasutaja poolt sisestatud kirjeldusele.

6.5 Reusemypack OÜ ei vastuta Kasutaja poolt Platvormis avaldatava informatsiooni tõesuse ja seaduslikkuse ega Kasutaja ebasobiva või seadusevastase käitumise eest.

7. KASUTAJA ÕIGUSED JA KOHUSTUSED

7.1 Kasutaja kohustub tagama, et tema tegevusega ei rikuta kolmandate isikute varalisi või mittevaralisi (sh intellektuaalse omandi) õigusi.

7.2 Kasutaja kohustub tagama, et tema tegevus on kooskõlas seaduste ja muude õigusaktidega sh tarbijakaitset, konkurentsi ja asjade/teenuste eksporti/importi reguleerivate õigusaktidega. 

7.3 Kasutaja kohustub tagama, et tema tegevus platvormil on seaduslik ja vastavuses heade tavadega.

7.4 Kasutaja kohustub tagama, et kauba kirjeldus ja kasutaja poodi üles laaditud pildid kirjeldavad toodet detailselt ning tõetruult. Kuulutused ei tohi sisaldada teavet, mis ei ole seotud müüdava tootega, sealhulgas reklaami, spämm hashtag’e, spämm brände, vestluse/tehingu suunamist Reusemypack OÜ  välja jmt.

7.5 Kasutaja kohustub müüja rollis tagama, et Ostjatele kättesaadavaks tehtud tarnevõimaluse suurus on vastav tootele (v.a saatmine ühe pakina) ja saadetav toode pakitakse turvaliselt. Kauba transpordi käigus viga saamise eest vastutab Müüja.

7.6 Kasutaja kinnitab, et ta on teadlik, et kõikide teenuste osutamise  tehingutelt makstavate maksude (sh tulu-, käibe- ja sotsiaalmaks) deklareerimise ja maksmise kohustus lasub Kasutajal.

7.7 Kasutaja kinnitab, et ta on teadlik asjaolust, et Kasutaja infotehnoloogiaseadmete sattumisel kolmandate isikute valdusesse selliselt, et Kasutaja on Platvormi sisse logitud, on kolmandatel isikutel võimalik võtta Kasutajale siduvaid kohustusi, mille täitmise eest vastutab Kasutaja.  

7.8 Kasutajad vastutavad omavahel sõlmitud müügilepingute täitmise eest. Müüdava kauba või teenusega seotud kaebused ja küsimused tuleb esitada otse Müüjale, kasutades selleks Platvormisisest sõnumite saatmise süsteemi. 

7.9 Müügilepingu sõlmimisel kohustub Müüja kauba tagasi võtma, kui temalt ostu sooritanud Kasutaja (Ostja) soovib 48 tunni jooksul jooksul kauba kättesaamisest kaupa tagastada seetõttu, et kaup erineb oluliselt müügikuulutuses esitatud kirjeldusest või toote fotost

8. REUSEMYPACK OÜ ÕIGUSED JA KOHUSTUSED

8.1 Reusemypack OÜ  on õigustatud omal valikul kas piirama või tühistama Kasutaja Platvormi kasutamisõigust, sh muutma Platvormil Kasutaja poolt avaldatud informatsiooni või peatama müügi või sulgema Kasutaja kasutajakonto ning mitte võimaldama tal uuesti Kasutajaks registreeruda juhul, kui Kasutaja:

8.1.1 rikub käesolevaid Tingimusi;

8.1.2 on esitanud Platvormi sisse logimisel või Platvormi kasutamisel informatsiooni, mis on väär, eksitav või ebatäpne;

8.1.3 Kasutaja poolt sisestatud ostu- või müügi pakkumised on vastuolus Tingimuste, heade kommete või kehtivate õigusaktidega;

9. KAUBA TAGASTAMINE JA PRETENSIOONID

9.1 Juhul kui Kasutajal on kaebus seoses Reusemypack OÜ  teenusega, palume meiega kontakteeruda aadressil info@reusemypack.com ning esitada oma nimi, kontaktandmed ning kirjeldada lühidalt kaebuse sisu. Reusemypack OÜ  vastab kaebusele esimesel võimalusel, aga mitte hiljem kui 5 tööpäeva jooksul.

9.2 Juhul kui kaup erineb oluliselt müügikuulutuses esitatud kirjeldusest  või toote fotost ning Ostja soovib seetõttu kaupa Müüjale tagastada, tuleb toimida järgmiselt:

9.2.1 Ostjal tuleb saata Müüjale sõnum Platvormi kaudu kauba tagastamise sooviga 48 tunni jooksul kauba kättesaamisest ning leppida kokku kauba tagastamise koht ja viis. Tagastusõigust ei ole, kui see on võlaõigusseaduse alusel vastavat liiki kauba või teenuse puhul välistatud. 

9.2.2 Tagastusõigus kaob kui Ostja on kauba kätte saanud ja Platvormis kinnitanud kaubaga rahulolemist või kui kauba kättesaamisest on möödunud rohkem kui 48 tundi. 

9.2.3 Ostja kohustub kauba tagastama samas seisukorras. 

9.2.4 Kauba tagasi Müüjani toimetamiseni ootab raha Reusemypack OÜ kontol. Kauba tagasisaatmise kulud tasub Ostja, välja arvatud juhul, kui Müüja ja Ostja lepivad kokku teisiti. 

9.2.5 Kauba tagasivõtmise kinnitamiseks tuleb Müüjal pärast Ostjalt kauba kättesaamist vajutada Platvormis konkreetse müügitellimuse juures „Katkesta“ nuppu. Sellisel juhul kannab Reusemypack OÜ  Ostjale raha tagasi.  

9.3 Juhul kui Ostja ja Müüja on kokku leppinud kauba tagastamises, kohustub Ostja kauba tagasi saatma 72 tunni jooksul, kui ei ole kokku lepitud teisiti.

10. OTSETURUNDUS JA ISIKUANDMETE TÖÖTLUS

10.1 Platvorm kasutab ostja poolt sisestatud isikuandmeid (sh nimi, telefoninumber, aadress, e-maili aadress, pangarekvisiidid) ainult tellimuse töötlemiseks ning kauba ostjale saatmiseks. Platvorm edastab isikuandmeid veoteenust pakkuvale ettevõtetele selleks, et kohale toimetada kaupa.

10.2 Platvorm saadab ostjale uudiskirju ning pakkumisi ostja e-maili aadressile ainult juhul, kui ostja on selleks avaldanud soovi sisestades veebilehel e-kirja aadressi ning andnud teada oma soovist otsepostituse teadete saamiseks.

10.3 Ostjal on igal ajal võimalik loobuda e-postile saadetavatest pakkumistest ja uudiskirjadest andes sellest meile teada e-kirja teel või järgides pakkumisi sisaldava e-kirjas toodud juhiseid.

11. LÕPPSÄTTED

11.1 Platvormi kasutamisest tulenevatele õigussuhetele Kasutaja ja Reusemypack OÜ vahel kohaldatakse Eesti Vabariigi õigusakte.

11.2 Platvormi kasutamisest tekkinud vaidlusi püüavad Kasutaja ja Reusemypack OÜ lahendada läbirääkimiste teel. Kokkuleppe mittesaavutamisel lahendab vaidluse Harju Maakohus.